ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (ล้างเครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]

  (1)