หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
โครงการจิตอาสา\"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ \"  
 

โซนพัฒนาตามโครงการจิตอาสา\"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ \"
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาตั้งแต่ 08.30 น.
-สถานที่ดำเนินการ 2 ข้างแนวถนนทางหลวงแผ่นดิน อุทัยธานี - หนองฉาง
....................................
มอบหมายความรับผิดชอบ
.....................................
1.โซนพัฒนา 1 เขตพื้นที่ ต.ท่าโพ
- อบต.ท่าโพ/ต.ท่าโพ/ต.หมกแถว /รร.วัดท่าโพ และอบต.หลุมเข้า/ต.หลุมเข้า
2.โซนพัฒนา 2 เขตพื้นที่ต.หนองขาหย่าง
-อบต.หนองขาหย่าง/ ต.หนองขาหย่าง /ต.ทุ่งพึ่ง และต.ห้วยรอบ
3.โซนพัฒนา 3 เขตพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง
- เทศบาลต.หนองขาหย่าง/ต.ดอนกลอยและรร.หนองขาหย่างวิทยา
4.โซนพัฒนา 4 เขตพื้นที่ตำบลหนองไผ่
- อบต.หนองไผ่ /อบต.ดงขวาง /ต.หนองไผ่/ต.ดงขวาง/รร.วัดหนองระแหงเหนือ

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.พ. 2562 เวลา 11.38 น. โดย SOA.DK

ผู้เข้าชม 140 ท่าน