หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” ซึ่งจะจัดโครงการในวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ หมู่ที่ 1 – 6 ตำบลดงขวาง

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 เม.ย. 2562 เวลา 09.36 น. โดย SOA.DK

ผู้เข้าชม 60 ท่าน